Nowoczesna praktyka dentystyczna - ambasada Uśmiechu


  loading...

Gwarancja

W związku z zastosowaniem najnowszych technologii, wysokich umiejętności naszej kadry i profesjonalizmu udzielamy rękojmi na wykonywane leczenie i prace protetyczne. Rękojmia, powszechnie rozumiana jako gwarancja, jest dobrowolnym zapewnieniem Ambasady Uśmiechu S.C. Stomatologia i Implantologia, o należytej jakości oferowanych usług, co sprowadza się m.in. do bezpłatnego usunięcia wad jeżeli takowe wystąpią.

Gwarancji w tym znaczeniu udzielamy na 2 lata.

Gwarancji na protezy ruchome (szkieletowe, osiadające, acetalowe) udzielamy na okres 12 miesięcy.
Gwarancji na leczenie zębów mlecznych udzielamy na czas 12 miesięcy.
Gwarancja jest udzielana, gdy leczenie schorzeń jamy ustnej jest kompleksowe i nie pozostają w jamie ustnej nieuzupełnione braki zębowe, czy niewyleczone z próchnicy zęby, które wpływają negatywnie na wykonane leczenie.

Warunkiem udzielenia gwarancji są regularne wizyty kontrolne oraz wizyty higienizacyjne (oczyszczenie zębów z kamienia i osadu, fluoryzacja) co 6 miesięcy w czasie okresu gwarancji. Wizyty są odpłatne zgodnie z cennikiem usług.

Gwarancją nie są objęte:

 • prace protetyczne tymczasowe
 • złamania zębów pomiędzy wizytami trwającego leczenia endodontycznego, gdy czas pomiędzy wizytami ulega wydłużeniu z przyczyn zależnych od Pacjenta
 • stany zapalne po usunięciu zęba
 • prace wykonane na wyraźne życzenie pacjenta, przy wykonaniu których pacjent został poinformowany o ograniczeniu lub braku gwarancji


Gwarancja przestaje obowiązywać w następujących przypadkach:

 • Nie przestrzegania wizyt kontrolnych i higienizacyjnych co 6 miesięcy
 • Nie zgłaszania się na wizyty w wyznaczonych terminach
 • Niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • Istniejącej choroby lub schorzenia mającego niekorzystny wpływ na stan uzębienia i jamy ustnej pacjenta
 • Nieszczęśliwych wypadków lub uszkodzeń mechanicznych
 • Ingerencji mechanicznej w pracę protetyczną przez innego lekarza dentystę, technika lub samego pacjenta
 • Naturalnych procesów starzenia się organizmu (w tym zaniku kości, podłoża protetycznego)
 • Zmian zapalnych w przyzębiu